Paralaksa tła

Poznaj Nas - informacje o naszej działalności

Fundacja Hasco-Lek została założona w 2006 roku przez pracowników firm z Grupy HASCO. Od początku istnienia, organizacja angażuje się w różnorodne projekty, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Beneficjentami Fundacji Hasco-Lek są zarówno osoby zmagające się z problemami zdrowotnymi jak i wyjątkowo uzdolnione dzieci i młodzież, które potrzebują finansowego wsparcia, aby móc rozwijać swoje talenty.  

Jedną z najszerzej zakrojonych akcji Fundacji Hasco-Lek jest program ”Podaruj zdrowie nie tylko sobie“. Aż 3% dochodu ze sprzedaży preparatów przekazywane jest na rzecz podopiecznych Fundacji Hasco-Lek. Więcej informacji na www.fundacjahasco-lek.pl

Paralaksa tła